Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cf023700/www_root/wp-includes/post-template.php on line 293
Menu Zavrieť

Prepravný poriadok

Prepravný poriadok sharkbus.sk je dokument upravujúci podmienky, za ktorých dopravca SHARK-bus s.r.o. prepravuje osoby, batožinu, zvieratá a veci vo svojich vozidlách.

Pre cestujúcich je dostupný v tlačenej forme vo vozidlách dopravcu. Jeho znenie si môžete stiahnuť aj na webstránke sharkbus.sk. Prípadné ďalšie informácie sme pripravení vám podať aj telefonicky prípadne e-mailom na našich kontaktoch.

Stiahnuť prepravný poriadok


Prečo si objednať dopravu u nás?

SME FLEXIBILNÍ vyhoveniu a vybaveniu požiadaviek zákazníka,
DISPONUJEME VŠETKÝMI OPRÁVNENIAMI na prevádzku osobnej cestnej dopravy, najmä
– povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej prepravy,
– oprávnenie na vykonávanie medzinárodnej osobnej prepravy autokarmi a autobusmi na území Európskeho spoločenstva,
– kvalifikačná karta vodiča,
KOMUNIKUJEME v slovenskom a maďarskom jazyku.