Menu Zavrieť

Služby

Spoločnosť SHARK-bus s.r.o. vykonáva medzinárodnú osobnú dopravu. Zabezpečíme osobnú dopravu vozidlami s počtom miest podľa požiadaviek zákazníka.

Disponujeme autobusom  Mercedes Sprinter a Fiat Ducato
– s možnosťou prepravy 19 a 14 osôb + vodič,
– v autobusoch sú všetky sedadlá vybavené homologovanými bezpečnostnými pásmi pre osoby s nižším vzrastom (preprava pre školy a škôlky),
– za ktoré je možné podľa potreby zapojiť aj uzavretý a uzamykateľný prívesný vozík s celkovou nosnosťou 3500kg alebo 1700 kg (športové podujatia, lyžovačky, a pod.).

Vozidlá je vhodné využiť do celkovej kapacity 19 alebo 14 miest pre:
– svadby, semináre, firemné akcie, kultúrne podujatia,
– športové podujatia, lyžovačky, teambuildingy,
– prepravu detí pre školy a škôlky (homologované bezpečnostné pásy),
– prepravu pracovníkov do a zo zamestnania aj do zahraničia,


Prečo si objednať dopravu u nás?

SME FLEXIBILNÍ vyhoveniu a vybaveniu požiadaviek zákazníka,
DISPONUJEME VŠETKÝMI OPRÁVNENIAMI na prevádzku osobnej cestnej dopravy, najmä
– povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej prepravy,
– oprávnenie na vykonávanie medzinárodnej osobnej prepravy autokarmi a autobusmi na území Európskeho spoločenstva,
– kvalifikačná karta vodiča,
KOMUNIKUJEME v slovenskom a maďarskom jazyku.